Styrelsen

 

 

 

 

Samfällighetsföreningen

Blästad


StyrelsenStyrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att tillse att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och lagstiftningen.


Styrelsen för Samfällighetsföreningen Blästad är sammansatt enligt följande:

Post

Namn

Ekholmsv.

Telefonnr.

E-postadress

Ordförande

Lars Linebäck

257

0730-330575

ordforanden

@blastad.se

Kassör

Kerstin Bissler

393

013-143347

kassoren

@blastad.se

Sekreterare

Jenny Petri

453

0707-785211

sekreteraren

@blastad.se

Områdesansvarig

Magnus Cedergren

339

0702-443578

omradesansvarig

@blastad.se

Områdesansvarig

Patrick Greibe

487

0708-239768

omradesansvarig

@blastad.se

Områdesansvarig

Per-Olof Eriksson

287

0709-290732

omradesansvarig

@blastad.se

Se Kalendern för planerade mötestillfällen i styrelsen.

 

© 2007-2019 Samfällighetsföreningen Blästad