Info


Information

Information från styrelsenAsfaltering


Den 17 - 23 september kommer delar av våra parkeringar, infartsvägen samt vår gemensamma gata med grannföreningen att asfalteras om.


Asfaltering kommer att ske på infartsvägen, fem parkeringsytor och den gemensamma gatan är rödmarkerade på kartan.

Tillfällig infart till området kommer att vara via vändzonen vid Ekholmsvägen 411.

Det kommer att finnas tillfälliga P-platser utmarkerade med orange på kartan.


 

© 2007-2020 Samfällighetsföreningen Blästad