Avfall


Avfall & Återvinning

Sophuset


Sophuset är placerat vid infarten till området och där kan det slängas hushållssopor, glas, mjuk- och hårdplast, plåt, papper, kartong, glödlampor, lysrör och småbatterier.


Det är viktigt att alla ser till att det är snyggt och att soporna hamnar i rätt behållare, bl a för att minska risken för att råttor och andra skadedjur tar för sig.


Tidningspapper
I dessa behållare ska inte papperskassar eller plastkassar slängas. Om Du har
samlat tidningar i en kasse, töm innehållet i behållaren och lägg kassen i behållaren för pappersförpackningar.

Glättigt omslagspapper läggs i behållaren för pappersförpackningar.
Notera att kuvert skall slängas bland hushållssopor pga problem i pappersbruken med klistret på kuverten.


Kartong/pappersförpackning
Kom ihåg att vika ihop kartonger så att de tar mindre plats. Lägg frigolit bland plasten.


Glas

Notera att man bara får slänga glasförpackningar, inte exempelvis fönsterglas.


Batterier och Glödlampor
Småbatterier och glödlampor (ljuskällor) slängs i de röda behållarna. Bilbatterier och andra större batterier ska istället lämnas vid exempelvis Ullstämma återvinningscentral.


Övrigt
Cyklar, möbler, elektronik etc. ska inte lämnas i sophuset. Det bör istället transporteras till Ullstämma återvinningscentral. Om Du saknar bil, tala med någon granne. Mindre elektronik som eltandborstar och laddare kan slängas i behållare vid ICA:s glas och burkåtervinning på Ekholmens Centrum.


Vid behov kan gröna påsar för matavfall hämtas på vägghyllan i sophuset.

Tömningsdagar:

Sopor:

Måndag och Torsdag

Tidningar:

Tisdag

Kartong:

Tisdag

Plast:

Tisdag varannan vecka

Glas:

Tisdag varannan vecka

Metall:

Tisdag varannan vecka

Ljuskällor:

Fyra gånger per år