Avfall

Tömningsdagar:

Hushållssopor:

Måndag och Torsdag

Tidningar:

Tisdag

Kartong:

Tisdag

Plast:

Tisdag varannan vecka

Glas:

Tisdag varannan vecka

Metall:

Tisdag varannan vecka

Ljuskällor:

Fyra gånger per år

Sophuset


Sophuset är placerat vid infarten till området och där kan det slängas hushållssopor, glas, mjuk- och hårdplast, plåt, papper, kartong, glödlampor, lysrör och småbatterier.


Vid behov kan gröna påsar för matavfall hämtas på vägghyllan i sophuset.


För övrigt avfall hänvisas till Ullstämma återvinningscentral.Avfall & Återvinning

 

© 2007-2021 Samfällighetsföreningen Blästad