Grannsamverkan


Grannsamverkan

Information


Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).


Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.Polisen informerar

Bostadsinbrott                   


Vid akut larm: 112

Vid övriga ärenden: 114 14

Samverkan mot brott

Kontakt

Huvudkontaktombud för grannsamverkan i Samfällighetsföreningen Blästad är Johan Qvist.

Johan nås genom att skicka ett meddelande nedan eller på mail: