I Backspegeln


I Backspegeln

Här presenteras Samfällighetsföreningen Blästads historia.

Skicka gärna in ditt bidrag om vad som hänt och gjorts under åren sedan starten 1977 till webmaster.

 

1977    Området bebyggs av Svenska Riksbyggen.


1978     Samfällighetsföreningen Blästad bildas. Anläggningsförättning godkänns av

              Fastighetsbildningsmyndigheten i Linköping.


1991     KabelTV-nät installeras, operatör Insat AB.


2000     Ombyggnad av KabelTV-nätet, operatör Visit AB. 


2003     Renovering av garagebyggnaderna .


2007     Asfaltering av matargatan vid garagen samt utökning av antalet parkeringsplatser.


2007     Uppgradering av kabelTV-nätet genomförd, ny operatör Comhem AB.


2007     Hemsidan www.blastad.se startad.


2008     Lansering av föreningens egen logotyp.


2009     Uppdatering av Samfällighetsföreningens stadgar.


2010     Målning av garagebyggnader och återvinningshus. Byte av belysningsarmaturer

              utmed gångvägar vid garagen.


2012     Samtliga belysningsarmaturer inne i området är utbytta till lågenergi.


2014     Upprustning av lekplatsen Fyrkanten. Lekplatsen Berget tas bort av kommunen.


2015     Upprustning av lekplatsen Fyrkanten avslutad.


2016     LED-belysning installerad vid garagen.


2020     Asfaltering är utförd av parkeringsplatserna i halva området. Nytt avtal om kabel-TV                     med Comhem. Helt digitalt TV-utbud.