Styrelsen


Styrelsen

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att tillse att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och lagstiftningen.


Styrelsen för Samfällighetsföreningen Blästad är sammansatt enligt följande:

Post

Namn

Ekholmsv.

Telefonnr.

E-postadress

Ordförande

Lars Linebäck

257

0730-330575

ordforanden

@blastad.se

Kassör

Kerstin Bissler

393

013-143347

kassoren

@blastad.se

Sekreterare

Jenny Petri

453

0707-785211

sekreteraren

@blastad.se

Områdesansvarig

Magnus Cedergren

339

0702-443578

omradesansvarig

@blastad.se

Områdesansvarig

Sven Nordhammer

451

0702-783088

omradesansvarig

@blastad.se

Områdesansvarig

Per-Olof Eriksson

287

0709-290732

omradesansvarig

@blastad.se

Se Kalendern för planerade mötestillfällen i styrelsen.