Radhusprojektet


Radhusprojektet

Information

Här kommer information publiceras löpande kring det pågående Radhusprojektet och den inventering av det byggnadstekniska brandskyddet som utförs av Räddningstjänsten i Östergötland (RTÖG)

Styrelsen informerar

2020-03-25:

Under denna vecka (V13) och ett par veckor framåt så kommer det att röra sig personer i vårt område som kan uppfattas som främmande. Dessa personer är hantverkare som kommer att gå runt i vårt område för att besikta vissa fastigheter, fota och kanske också ställa frågor till er. Allt detta görs för att de ska kunna lägga offerter på arbetet med att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet på våra vindar.

Detta görs i samråd med styrelsen.

Har ni frågor om detta så kan ni kontakta; Per-Olof Eriksson områdesansvarig 0709 290 732


2018-11-05:

Brandprojektering Linköping AB har inspekterat Ekholmsvägen 249, Rökglaset 83, och funnit en del som behöver åtgärdas i detta 1½ - plans hus.

Notera att om vinden är inredd eller taket bytts kan flera detaljer skilja.


Styrelsen avser återkomma om 1 planshusen.


2018-09-17:

RTÖG har inspekterat vindarna på en del av husen i Samfällighetsföreningen. Den som gjorde det framförde inga anmärkningar, men detta får inte tas som ett godkännande.


2018-08-18:

Räddningstjänsten Östra Götaland /RTÖG) har sänt ett brev till alla om brister i våra hus. 

Samfällighetsföreningens styrelse avser att ta in mer specifik information, bl. a. vad gäller skillnaden vad rör 1½ - plans och 1-planshusen.


Senare avser vi i styrelsen att försöka samordna upphandling av erforderliga åtgärder.


RTÖG vill att bristerna är åtgärdade senast 1 september 2020.

Kontakt

Kontaktperson angående radhusprojektet i Samfällighetsföreningen Blästad är tillsvidare Ordföranden i styrelsen.

Ordföranden nås genom att skicka ett meddelande nedan eller på mail: