Radhusprojektet

Information


Här kommer information publiceras löpande kring det pågående Radhusprojektet och den inventering av det byggnadstekniska brandskyddet som utförs av Räddningstjänsten i Östergötland (RTÖG).Räddningstjänsten informerar

Styrelsen informerar

2018-11-05:

Brandprojektering Linköping AB har inspekterat Ekholmsvägen 249, Rökglaset 83, och funnit en del som behöver åtgärdas i detta 1½ - plans hus.

Notera att om vinden är inredd eller taket bytts kan flera detaljer skilja.

Rapporten finns som ett dokument till höger.


Styrelsen avser återkomma om 1 planshusen.


2018-09-17:

RTÖG har inspekterat vindarna på en del av husen i Samfällighetsföreningen. Den som gjorde det framförde inga anmärkningar, men detta får inte tas som ett godkännande.


2018-08-18:

Räddningstjänsten Östra Götaland /RTÖG) har sänt ett brev till alla om brister i våra hus. 

Samfällighetsföreningens styrelse avser att ta in mer specifik information, bl. a. vad gäller skillnaden vad rör 1½ - plans och 1-planshusen.


Senare avser vi i styrelsen att försöka samordna upphandling av erforderliga åtgärder.


RTÖG vill att bristerna är åtgärdade senast 1 september 2020.

Kontakt

Kontaktperson angående radhusprojektet i Samfällighetsföreningen Blästad är tillsvidare Bo Einarsson.

Bo nås genom att skicka ett meddelande nedan eller på mail:

 
 
 
 


Radhusprojektet

 

© 2007-2019 Samfällighetsföreningen Blästad